Kullanıcı Sözleşmesi

 

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Sözleşmenin Onaylanması
  Yemekhatti.com üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve Yemekhatti.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da herhangi bir arama yaptığı andan itibaren Yemekhatti.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
 2. Hizmetlerin Tanımı
  Yemekhatti.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından restoranları arama imkanı verir. Bu arama Yemekhatti.com tarafından restorana bağlanma veya kullanıcının ortak sipariş hattını araması ile olabilir.
 3. Yemekhatti.com üyelik sistemi
  Yemekhatti.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur. 'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez. 'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Yemekhatti.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Yemekhatti.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – telefon numarası ve adresi paket servisi yapan restoranla siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz. Kullanıcının Yemekhatti.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Yemekhatti.com' ye 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.
 4. Üye'nin yükümlülükleri
  Üye Yemekhatti.com servislerinden yararlandığı sırada; Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Yemekhatti.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Yemekhatti.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, Yemekhatti.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Yemekhatti.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Yemekhatti.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Yemekhatti.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Yemekhatti.com'un sorumlu olmayacağını, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Yemekhatti.com'un sorumlu olmayacağını, Yemekhatti.com' de sunulan hizmetlere Yemekhatti.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Yemekhatti.com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Yemekhatti.com'un sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Yemekhatti.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Yemekhatti.com'dan tazminat talep etmemeyi, Yemekhatti.com'dan izin almadan Yemekhatti.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Yemekhatti.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yemekhatti.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Yemekhatti.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, oKanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Yemekhatti.com yapılan telefon görüşmelerini kayıt altına alır. Bu görüşmeler restoranlar tarafından ve gerekli durumlarda yemekhatti.com yetkilileri tarafından dinlenebilir. Fakat bu ses kayıtları 3. Şahıslarla paylaşılmaz.
 5. Yemekhatti.com'a verilen yetkiler
  Yemekhatti.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yemekhatti.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı adı ve şifresi Yemekhatti.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Yemekhatti.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir. Yemekhatti.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. Yemekhatti.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yemekhatti.com sorumlu tutulmayacaktır. Yemekhatti.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Yemekhatti.com restoranların menülerinin satışını yapmaz, menüler sadece bilgi amaçlı verilir. Yemekhatti.com müşterileri restoranlara telefonla bağlar ve telefon görüşmesini sağlar. Telefonla verilen siparişlerden oluşabilecek aksaklıklardan dolayı Yemekhatti.com herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yemekhatti.com telefon görüşmelerini en sağlıklı ve kaliteli şekilde yaptırmak için azami çabayı sarfedecektir. Fakat teknik sorunlardan kaynaklanan hatalar ve problemlerden dolayı Yemekhatti.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yemekhatti.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Yemekhatti.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Yemekhatti.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. Yemekhatti.com, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yemekhatti.com'in sorumlu olmadığını kabul eder. Yemekhatti.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. oYemekhatti.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Yemekhatti.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
 6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
  Müşteriler yapılan tüm aramaların kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 7. Vergilendirme
  Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yemekhatti.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 8. Ürün Teslimatı
  Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır
 9. Ürün İadesi
  Yemekhatti.com üzerinden kullanıcılara herhangi bir satış işlemi yapılmamaktadır. Daha sonra satış yapılması durumunda sözleşme yeni duruma göre düzenlenecektir
 10. Yemekhatti.com kayıtlarının geçerliliği
  Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Yemekhatti.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Yemekhatti.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Uygulanacak Hükümler
  Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.
 12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
  İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 13. Yürürlük
  Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 14. Fesih
  Yemekhatti.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir